Sporten

Explosieve Sport

Bij explosiviteit denken we vooral aan korte en krachtige bewegingen. Hij of zij moet vooral over de nodige sprintsnelheid, wendbaarheid en sprongkracht beschikken. Daarnaast dient de explosieve sporter een zekere basisconditie te hebben. Eens we deze in beeld hebben gebracht, kunnen we gericht advies geven om het vooropgestelde doel te bereiken. Afhankelijk van de sport en wensen, kunnen we enkele testen aanbieden.

springtest

Duursport

Bij duursport voert men gedurende een lange tijd een prestatie uit. Hierbij speelt voornamelijk het uithoudingsvermogen een grote rol. Daarnaast heeft de techniek en kracht ook een invloed op de prestatie. We trachten het vooropgesteld doel te bereiken door gericht advies te geven aan de atleet. Rekening houdend met het type duursport en de wensen van de atleet, kunnen we verschillende opties aanbieden.

duursport

eSport

Een eSporter dient te beschikken over een zeker reactie- en cognitief vermogen om goed te kunnen presteren. Met allerhande cognitieve testen, kunnen we deze vaardigheden objectiveren. Daarnaast dient de eSporter over een zekere basisconditie te beschikken wegens het feit dat de eSporter een strak training en wedstrijd schema heeft. Een goed gebalanceerd dieet heeft een grote invloed op het al dan niet optimaal kunnen presteren. Zoals elke sport zich kenmerkt door specifieke blessures, heeft de eSporter een hoger risico op wervelzuil gerelateerde klachten. Met functionele testen kunnen we risicofactoren voor deze blessures in kaart brengen.

e-sports