Loopanalyse

Wat is het voordeel van een loopanalyse​?

Lopen of hardlopen is een populaire vrijetijdssport die bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Het heeft zijn populariteit te danken aan het feit dat het een enorm toegankelijke sport is. Hierdoor is het één van de populairste duursporten ter wereld. Tegelijkertijd gaat deze sport ook gepaard met een groot risico op sportblessures. Door deze blessures haken vele lopers  helaas af. Het is zelfs zo dat hardlopen de uithoudingssport is met de meeste overbelastingsletsels. Je looptechniek is één van de zaken die een hier een invloed op kan hebben.

In eerste instantie dient men te kijken naar het feit of de belasting en de belastbaarheid in evenwicht zijn. Iemand die een te snelle opbouw heeft in zijn loopschema na een periode van inactiviteit, is een typisch voorbeeld hiervan. Zijn dergelijke zaken uit te sluiten, dan kan een loopanalyse aangewezen zijn. Het uitmeten van enkele parameters kan een verklaring geven van de ontstaanswijze of het in stand houden van je blessure. Door efficiënter te lopen zal je het lichaam minder belasten en kan dit evenwel je prestaties optimaliseren.

Light-theme-Belt

We voeren een uitgebreide loopanalyse uit waarbij we op verschillende wijzen de looptechniek evalueren. We analyseren je techniek door hoekmetingen uit te voeren op beeldmateriaal in verschillende vlakken en fases van het lopen. Via de Runeasi wearable, die je rond je middel draagt, meten we dit objectief. De ingebouwde sensor geeft informatie over verschillende kinetische parameters waaronder de totale impact op het onderlichaam. Daarnaast wordt er ook informatie verzameld over de dynamische stabiliteit ter hoogte van het bekken. Er wordt geanalyseerd of er sprake is van assymetrie tussen het linker- en rechter been en of vermoeidheid al dan niet een bepalende factor is. Met al deze verzamelde gegevens kunnen we gericht advies meegeven om te herstellen van je blessure maar ook om je prestaties te verbeteren. Na afloop van de test geven we een uitgebreid verslag mee waar je mee aan de slag kan.